Kompetansetilskot for berekraftig bustad

Eg er stolt og audmjuk over å ha blitt tildelt Husbanken sitt kompetansetilskot for berekraftig bolig og byggkvalitet for 2016. Dette tilskotet går i regelen til store aktørar, og i 2015 fekk mellom anna Snøhetta, Norske Arkitekters Landsforbund, SINTEF byggforsk og Norsk Folkemuseum tilskotet. Ingen private aktørar fekk tilskotet i 2015.  (http://www.husbanken.no/fou/miljo-og-energi-fou/kompetansetilskuddsprosjekter/) I utlysingsteksten heiter … Continue reading Kompetansetilskot for berekraftig bustad