Bygg reis deg!

Kanskje er det sant at eit bilete seier meir enn tusen ord, men i alle fall er det sant at ord blir fattige når eg skal formidle magien på Flø. Lyset, fargane, havet, dyra, menneska – alt dette som gjer at kunstnarar og turistar kjem hit er også grunnar til at eg vel å busette meg … Continue reading Bygg reis deg!

Magical Skorpa

The island of Skorpa has a somewhat mythical status due to its inaccessibility and to its inhabitants. Located right on the roughest stretch of sea in Northern Europe and surrounded by extremely shallow and extremely rough waters, Skorpa resembles a volcano rising steeply out of the sea. There are only two natural harbours on the … Continue reading Magical Skorpa

Kompetansetilskot for berekraftig bustad

Eg er stolt og audmjuk over å ha blitt tildelt Husbanken sitt kompetansetilskot for berekraftig bolig og byggkvalitet for 2016. Dette tilskotet går i regelen til store aktørar, og i 2015 fekk mellom anna Snøhetta, Norske Arkitekters Landsforbund, SINTEF byggforsk og Norsk Folkemuseum tilskotet. Ingen private aktørar fekk tilskotet i 2015.  (http://www.husbanken.no/fou/miljo-og-energi-fou/kompetansetilskuddsprosjekter/) I utlysingsteksten heiter … Continue reading Kompetansetilskot for berekraftig bustad